Lake Hillier

Najdziwniejsze naturalne miejsca: Lake Hillier

Lake Hillier znajduje się na wyspie w archipelagu Recherche w Australii. Jest dość duże, ale nie jest zbyt głębokie. Nie ma dziwnego kształtu, ani nie znajdują się w nim rzadkie istoty. Byłoby to całkiem przeciętne jezioro, gdyby nie jedna osobliwa cecha. Jest różowe. To nie dlatego, że ktoś tam coś wylał. Różowy to jego naturalny […]